Nota de informare pe Regulamentul 679/2016

Informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de ASOCIAȚIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROAMÂNIA

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), intrat în vigoare pe 25.05.2016, aplicabil începând cu 25.05.2018, ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROAMÂNIA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori – altă persoană.
Datele personale furnizate de persoanele vizate în exercitarea unor drepturi specifice se prelucrează prin mijloace automate și manuale și sunt utilizate în conformitate cu atribuțiile legale ale ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROAMÂNIA, care asigură condițiile tehnice și organizatorice de securitate a acestora.

Va multumim ca ne-ati acordat incredere in recuperarea copilului dumneavoastra. Va informam ca din data 25.05.2018 a intrat in vigoare regulamentul  679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE ASOCIATIEI  PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROAMÂNIA

ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROAMÂNIA, CIF 28292932, www.autisminfantil.ro, Monica Manastireanu – 0723.884.360, Ermina Popescu – 0720.014.029

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Asociatia pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania prelucreaza datele cu caracter personal  (nume si prenume) in vederea publicarii pe site-ul www.autisminfantil.ro  cat si pe pagina de Facebook a asociatiei (Autisminfantil Monica Manastireanu) a unor articole semnate de catre parinti in care ei descriu evolutia terapeutica a copilului lor atat pe parcursul  cat si dupa finalizarea demersului terapeutic.

TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

Temeiurile juridice ale prelucrării se regăsesc în prevederile Regulamentului general privind protecția datelor menționat anterior, astfel:
– art.6 alin. (1) lit. a) – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
– art.6 alin. (1) lit. d) – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

– art. 8 –alin  (1) –  În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. 
– art. 8 –alin  (2) – Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile. 

– art.9 alin. (2) lit. b) – prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale(…);
– art.9 alin. (2) lit.f) – prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță(…);
– art.9 alin. (2) lit.  h)– prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate(…).

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE

 -Furnizate de persoanele vizate, părinții sau tutorii dvs. dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani prin intermediul contactului cu noi  în cadrul consultațiilor si programului de terapie.

DESTINATARII DATELOR PERSONALE

– Persoana vizată;
– Reprezentanţii legali ai persoanei vizate;
– Angajaţi ai operatorului;
– Prestatori servicii (contabilitate, arhivare, mentenanță aplicație software, șa);

TRANSFERUL DATELOR

 Asociatia pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania nu transferă date cu caracter personal către:
– ţară terţă sau
– organizaţie internaţională.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Asociatia pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania stochează datele personale colectate conform nomenclatului arhivistic propriu.

COMUNICAREA Asociatia pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania CU PERSOANELE FIZICE

– Forma concisă, transparentă, inteligibilă, accesibilă;
– Limbaj clar și simplu;
– În scris, verbal sau prin alte mijloace;
– Cererea formulată în exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor nu poate fi refuzată;

– Informațiile sunt oferite gratuit;

In acest sens reprezentantii legali ai minorilor sunt informati ca beneficiaza de urmatoarele drepturi potrivit Regulamentului 679/2016, respectiv: dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei printr-o cerere în conditiile legii.

Pentru exercitarea acestora, persoana avizata depune o cerere in atentia responsabilului pentru protectia datelor la adresa: monica.manastireanu@gmail.com, la care se raspunde in termen de 30 de zile.

Va aducem la cunostinta faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt stocate  in conformitate cu procedurile interne de stocare a Asociatiei pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania (ARCAR).

Va informam ca datele cu caracter personal prelucrate de Asociatia pentru Recuperarea Copiilor cu Autism din Romania sunt publicate cu acordul reprezentatilor legali ai minorilor  pe site-ul  www.autisminfantil.ro  cat si pe pagina de Facebook a asociației (Autisminfantil Monica Manastireanu)